Voedselpakket aanvragen


De aanvraag van een voedselpakket loopt altijd via een hulpverlener. Een hulpverlener is bijvoorbeeld maatschappelijk werk, de sociale dienst of een kerkelijk hulpverlener. Voor het aanvragen van een voedselpakket zijn vaste criteria opgesteld. De voedselbank beoordeelt de aanvraag en kijkt of u voor een voedselpakket in aanmerking komt. Een voedselpakket is een aanvulling, een noodoplossing. Je kunt er niet een hele week van eten. 


Wie komt in aanmerking?


Of u in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van de hoeveelheid leefgeld. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als je van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Hoeveel dat leefgeld mag zijn, is afhankelijk van de samenstelling van het gezin. U vindt deze informatie bij de Regels en criteria.

Een pakket is tijdelijk


Een voedselpakket is een tijdelijke aanvulling, een steuntje in de rug voor mensen met financiële problemen. De eerste toekenning is voor maximaal 6 maanden (soms 3 maanden). Hierna moet de hulpverlener elk half jaar een verlengingsaanvraag indienen.

Diverse uitgiftepunten


Als uw aanvraag is goedgekeurd krijgt u daarvan bericht van uw hulpverlener. Daarin staat waar en wanneer u uw pakket op kunt halen. Meestal is dat al in diezelfde week. In de regio Arnhem zijn 16 uitgiftepunten waar klanten een pakket op kunnen halen. Wij proberen een uitgiftepunt te zoeken op loop- of fietsafstand van uw adres. Voor Arnhem-Zuid is er één centraal uitgiftepunt (CUP-Z). Uit privacy overwegingen publiceren wij geen adressen van onze uitgiftepunten.

Niet opgehaald


Natuurlijk kan het een keertje voorkomen dat u uw voedselpakket niet kunt ophalen. Maar: bel dan van tevoren af op het telefoonnummer dat u heeft gekregen van uw hulpverlener. Dan kunnen wij uw pakket nog verdelen onder andere mensen. Als u twee keer in de vier weken uw pakket niet ophaalt, zonder afmelding, dan halen wij u voor drie maanden van de lijst. Daarna moet u via de hulpverlener een nieuwe aanvraag indienen.

Wij nemen elke klacht serieus


Het kan voorkomen dat u een klacht heeft. Ondanks dat wij altijd zorgvuldig omgaan met het voedsel en goed contact onderhouden met al onze vrijwilligers. Wat u dan kunt doen leest u op de pagina Klacht indienen.

Downloaden aanvraagformulier
LEES MEER

LEES MEER

LEES MEER