Informatie voor hulpverleners


Wij vinden een goede samenwerking met hulpverleners in de regio heel belangrijk. U kent immers de mensen om wie het gaat en kunt dus het beste inschatten of het aanvragen van een voedselpakket nodig is. Wij hanteren een aantal vaste criteria om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket. Als uw klant inderdaad aan deze criteria voldoet vult u het formulier Aanvraag voedselpakket in.  


Hoe vraagt u een voedselpakket aan?


  • U vult op het aanvraagformulier alle inkomsten en vaste uitgaven van de klant in. U ziet dan wat overblijft aan leefgeld (eten, kleiding, ontspanning en dergelijke).
  • U vindt in de Regels en criteria of u met dat leefgeld een pakket aan kunt vragen. Dat hangt af van het aantal volwassenen en kinderen in een huishouden.
  • Stuur het ingevulde formulier naar aanmelding@voedselbankarnhem.nl.
  • Wij beoordelen elke dinsdag alle aanvragen die wij in de week daarvoor hebben ontvangen. U krijgt op die dinsdag een mail van ons met de bevestiging van toekenning of afwijzing. Of we bellen/mailen u als wij vragen hebben over de aanvraag.
Download aanvraagformulier

Aanvraag verlengen


Twee weken voordat de toegewezen termijn is verstreken, kunt u de aanvraag verlengen. U vult opnieuw het aanvraagformulier in met de meest actuele financiële en persoonlijke situatie. Een kopie van de vorige aanvraag accepteren wij niet. Vul het referentienummer in dat u heeft gekregen. In principe is de maximale duur voor ondersteuning 3 jaar. Even lang als een schuldsaneringstraject.

Niet opgehaalde voedselpakketten


Helaas komt het voor dat voedselpakketten niet worden opgehaald. Wanneer een klant tweemaal of vaker binnen een periode van 4 weken, zonder opgaaf van reden zijn of haar pakket niet ophaalt, wordt deze van de lijst verwijderd. U kunt dan pas na 3 maanden een nieuwe aanvraag indienen.

Heeft u vragen?


Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier? Mail dan naar aanmelding@voedselbankarnhem.nl of bel naar 06 – 19 40 67 07 (bij geen gehoor graag uw naam en telefoonnummer duidelijk inspreken, dan kunnen wij u terugbellen)