Voedselpakket


Wij verstrekken wekelijks aan ruim 1.250 gezinnen gratis voedsel. Dit voedselpakket is een tijdelijke steun in de rug voor de armste mensen in onze regio. Of je in aanmerking komt voor een voedselpakket hangt af van de hoeveelheid leefgeld dat overblijft na aftrek van alle kosten. Hiervoor zijn regels en criteria opgesteld. Een aanvraag verloopt altijd via een hulpverlener.
Lees meer over het aanvragen van een pakket.