Verruiming toelatingsnorm

De toelatingsnormen van de voedselbanken zijn per 1 januari veranderd. Hierbij spelen twee factoren een rol. Enerzijds zijn de normbedragen van de voedselbank verhoogd met 7%. Anderzijds zijn de toelatingsnormen op een andere manier berekend. Daarbij is gebruik gemaakt van cijfers van het Nibud. De verandering betekent een verruiming van de toelatingscriteria van bijna 100 euro.

Verhoging normbedrag

Naast een andere berekening, zijn ook de normbedragen in 2018 verruimd. Het basisbedrag per huishouden is met 10 euro verhoogd tot € 130,-. Daarnaast is het bedrag per persoon verruimd met 5 euro tot € 85,-. Op onze pagina Regels en criteria vindt u uitgebreidere informatie.

Gebruik Nibud-cijfers

De voedselbanken hebben de Nibud-voorbeeldbegrotingen gebruikt bij het bepalen van de toelatingsnormen van de voedselbanken. Hierdoor is helder hoe zij tot toelatingscriteria komen. De voedselbanken hebben vervolgens een eigen berekening gemaakt op basis van de uitgavencijfers die het Nibud gebruikt.

Kijk voor meer informatie op de website van voedselbankennederland.nl.