Steun ons financieel


Met uw financiële steun kunnen wij blijven zorgen voor een tijdelijke steun in de rug voor de allerarmsten in onze regio. Uw steun is dus hard nodig. Wilt u ook een bijdrage geven? Er zijn volop mogelijkheden: u kiest! En alvast namens onze klanten: hartelijk bedankt!


Nuttige bestemming


Om wekelijks ruim 1.000 gezinnen van voedsel te voorzien, maken we kosten. Gemiddeld zo’n 5 euro per voedselpakket. Dat is niet het voedsel zelf, dat ontvangen we gratis. Dat is ook niet het personeel, want we werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Maar dat zijn kosten voor bijvoorbeeld transport, onderhoud, huisvesting en energie. Daar hebben wij uw bijdrage hard voor nodig.

Fiscaal voordeel door ANBI-status


De fiscaal aantrekkelijkste manier om te doneren aan Voedselbank Arnhem is de periodieke schenking. Legt u uw donatie in deze overeenkomst van de Belastingdienst vast, dan is de donatie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bij een eenmalige donatie geldt voor de fiscale aftrekbaarheid een drempel van 1% van het gezamenlijk inkomen met een maximum van 10% van het gezamenlijke inkomen. Bekijk in hoeverre uw gift aftrekbaar is.

Steun ons als  bedrijf of particulier


U kunt als particulier en als bedrijf steunen.

Heeft u vragen?


U kunt altijd bellen (tel. 026 – 351 53 17) of mailen (fondsenwerving@voedselbankarnhem.nl) met de afdeling fondsenwerving om mogelijkheden van financiële steun te bespreken.

Onze bankgegevens


  • Banknummer: 1084.73.317
  • IBAN: NL59 RABO 0108 4733 17
  • Inschrijving KvK: 09150960