ANBI-informatie Voedselbank Arnhem


Per 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe regels vastgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Daarom moeten wij een aantal gegevens op onze website publiceren. Op onze site staan die gegevens al maar via deze pagina kunt u ze makkelijker vinden.


ANBI gegevens


Naam instelling: Stichting Voedselbank Arnhem
RSIN / Fiscaal nummer 814960492
Contactgegevens: naar Contact
Doelstelling: naar Waar staan we voor
Beleidsplan/jaarverslag: Naar Jaarverslag Voedselbank Arnhem 2020
Bestuurssamenstelling: Naar Contactpersonen
Beloningsbeleid: Alle bestuursleden en vrijwilligers werken gratis voor Voedselbank Arnhem. Zij ontvangen reisvergoedingen volgens de richtlijnen van de fiscus.
Verslag activiteiten: Ga naar het jaarverslag op de pagina Feiten en cijfers
Financiële verantwoording: Ga naar de meeste recente jaarrekening op de pagina Feiten en cijfers
Bankrekening: NL59 RABO 0108 4733 17 ten name van Stichting Voedselbank Arnhem

Bekijk hier het ingevulde ANBI formulier

Toelichting


Wij zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte. Lees meer informatie hierover op de website van de belastingdienst.

U kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Voedselbank intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Arnhem, krijgt u het resultaat.