Donateurs Voedselbank geven veel extra steun in 2022

Voedselvoorziening blijft voorlopig op pijl dankzij steun donateurs

In de afgelopen maanden is in de media veel aandacht geweest voor de enorme toeloop van nieuwe klanten bij de voedselbanken. Ook Voedselbank Arnhem kende een klantstijging van bijna 40% in 2022. Dankzij de stijging van het bedrag dat donateurs aan Voedselbank Arnhem schonken, kunnen we ook in 2023 onze klanten blijven ondersteunen met een wekelijks voedselpakket. Alleen al in november en december kregen we € 80.000 aan donaties van mensen die hun energiecompensatie gedoneerd hebben. Voedselbank Arnhem werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers, dus alle donaties komen terecht bij de mensen die het echt nodig hebben.

Stijging aantal klanten

In 2022 zagen we het aantal gezinnen dat een beroep doet op de Voedselbank groeien van 1.190 op 1 januari 2022, naar 1.572 op 31 december. Het aantal monden dat wekelijks voedsel van ons krijgt is gestegen van 2.754 naar 3.796, een groei van maar liefst 38%. Deze stijging zet tot op de dag van vandaag door. Waar andere organisaties blij zijn met de groei van het aantal klanten, is het bij de Voedselbank eerder een punt van zorg: kunnen we genoeg voedsel binnen krijgen, hebben we genoeg vrijwilligers, redden we het met de huidige vrachtauto’s?

Stijging donaties

Gelukkig hebben we met name in de maanden november en december van 2022 een ongekend aantal donaties ontvangen. Zowel van particulieren als van gemeentes, bedrijven en stichtingen. Opvallend was dat een groot aantal particulieren hun energietoeslag doneerden. We hebben veel bedragen van € 190, maar vaak ook van € 380 ontvangen. Ook verschillende stichtingen en enkele gemeenten gaven ons een extra bijdrage. We hebben  € 80.000 extra donaties ontvangen in de laatste twee maanden van 2022. We zijn hier ongelofelijk dankbaar voor en blij mee. Het is hartverwarmend hoeveel mensen het belangrijk vinden dat iedereen over voldoende extra voedsel kan beschikken. Ondanks de verharding in de samenleving is er gelukkig ook veel solidariteit.

Bestemming donaties

Het extra bedrag aan donaties gaan we niet in één keer uitgeven. Dat is ook niet nodig. We gebruiken een deel van het bedrag om voor het eerst in ons bestaan voedsel bij te kopen wanneer dat nodig is. Dit zal niet nog niet in de eerste maanden van 2023 zijn omdat van oudsher dit juist maanden waarin de voedselverwerving goed is. Er zijn veel seizoensproducten van de feestdagen over die we van leveranciers krijgen. Omdat de groei van het aantal klanten nog steeds doorgaat, verwachten we wel een tekort aan houdbare producten. Die zullen we bijkopen wanneer we te weinig voorraad hebben.

Ook gaan we een deel besteden aan het laten rijden van onze vrachtauto’s en aan onze energiekosten, waarvan de kosten natuurlijk ook gestegen zijn. Tot slot willen we wat kunnen reserveren voor toekomstige uitgaven. Want we denken dat de stijging van het aantal klanten nog wel een tijd door zal blijven gaan.

Donatiewebshop

Doneren kan natuurlijk nog steeds. Bijvoorbeeld via onze nieuwe donatiewebshop kan iedereen heel gericht voedsel doneren door online producten te kopen. Als er voldoende geld is ingezameld, koopt Voedselbank Arnhem het betreffende product en verdeelt dit onder haar klanten. In de webshop staan de producten die op dat moment missen in onze pakketten. Zo kunnen we toch mooie complete pakketten uitgeven!

Dit vind je misschien ook leuk...