Laatste stand van zaken Voedselbank Arnhem

Nadat we begin dit jaar ons klantaantal fors hebben zien groeien, is het aantal klanten sindsdien ongeveer stabiel gebleven en schommelt nu zo rond de 1.150. Hier komen dan nog de ruim 4.000 klanten bij waarvoor we als distributiecentrum aan de lokale voedselbanken producten ter beschikking stellen. Al met al maakt dit dat ons distributiecentrum in zijn huidige vorm aan zijn maximale capaciteit zit. Daarom gaan we dit najaar samen met de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) onderzoeken of en hoe we in onze logistiek aanpassingen kunnen doen. Je leest er hier meer over.

Vrijwilligers

Op onze 425 vrijwilligers kunnen we gelukkig rekenen. Natuurlijk gaan er wel eens mensen weg. Tot nu toe zijn we nog steeds in staat om nieuwe mensen te werven die deze taken dan weer overnemen. Maar dit wordt wel steeds lastiger. Op sommige terreinen blijft versterking gewenst. Denk bijvoorbeeld aan communicatie, fondsenwerving, vrijwilligerszaken, administratie en transport. Dus mocht je kandidaten weten, dan kun je dit melden bij vrijwilligers@voedselbankarnhem.nl. Een overzicht van onze vacatures vind je hier.

Meer geld nodig

Onze hele organisatie draait op circa € 300.000 per jaar. Vorig jaar hebben we afgesloten met een tekort op de lopende rekening van bijna € 100.000. Een situatie die niet lang opgevangen kan worden. We hebben dan ook fors meer geld nodig dan er dit jaar tot nu toe is binnengekomen. De afdeling fondsenwerving is druk bezig om plannen te maken om onze financiële positie voor de komende jaren te verbeteren.  Daarom zijn goede plannen, sponsors, donateurs en meer fondsenwervers van harte welkom. Wil je ons helpen? Neem dan contact op met fondsenwerving@voedselbankarnhem.nl

Onze voorraden variëren, maar van tekorten is geen sprake

Onze voorraad producten voor onze klanten varieert gedurende het jaar. In het begin van het jaar hadden we enorme voorraden voedsel, maar in de zomer was een heuse zomerdip merkbaar. Gelukkig heeft een aantal trouwe leveranciers onze voorraad weer wat aangevuld, zodat onze klanten nog altijd een goed gevulde mand met boodschappen krijgen. In de pers is geschreven over voedseltekorten die er bij de voedselbanken zouden zijn. Hoewel ons aanbod naar soort en hoeveelheid fluctueert, is er geen sprake van dergelijke tekorten. Wij zullen dan ook nooit voedsel inkopen. Ook omdat het tegengaan van voedselverspilling een van onze hoofddoelstellingen is. En voedseloverschotten zijn er helaas meer dan genoeg. Heb je voedsel in de aanbieding? Neem dan contact op met voedselverwerving@voedselbankarnhem.nl