Contactpersonen

Contactpersonen

Wij hebben een eigen bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van verschillende coördinatoren. Hieronder vindt u een overzicht van de contactpersonen van Voedselbank Arnhem.

Bestuur

Coördinatoren

Algemeen coördinator Staven: 
Caroline van der Sluis, voorzitter@voedselbankarnhem.nl

Algemeen coördinator bedrijfsvoering
Cees van der Star, ceesvanderstar@voedselbankarnhem.nl