Contactpersonen

Contactpersonen

Coördinatoren

Algemeen coördinator Staven: 
Caroline van der Sluis, voorzitter@voedselbankarnhem.nl

    • Coördinator uitgiftepunten, vacature