Wat moet ik doen als ik mijn voedselpakket niet kan ophalen?


Natuurlijk kan het een keertje voorkomen dat u uw voedselpakket niet kunt ophalen. Maar: bel ons dan. Dan kunnen wij uw pakket nog verdelen onder andere mensen. Bel het telefoonnummer van het uitgiftepunt dat u van de hulpverlener heeft gekregen. Lukt dat niet dan kunt u bellen met het telefoonnummer 06-19406707 (dus niet het 026 nummer). Bij geen gehoor graag heel duidelijk uw naam, geboortedatum en uitgiftepunt waar u uw pakket ophaalt inspreken en de reden waarom u niet kunt komen.

Zonder afmelding
Als u twee keer in de vier weken zonder afmelding uw pakket niet ophaalt, dan halen wij u voor drie maanden van de lijst.  Daarna moet u via de hulpverlener een nieuwe aanvraag indienen.

Naar overzicht