Hoe gaat Voedselbank Arnhem om met privacygegevens?


Wij waken met de grootst mogelijke zorg over de privacy van diegenen die de pakketten ontvangen. Uw gegevens worden niet aan onbevoegden ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, houdt zich hier strikt aan.

Naar overzicht