Voedselbanken en CO2-uitstoot

Voedselbanken gaan wereldwijd voedselverspilling tegen, maar de organisaties zorgen er ook voor dat er minder CO2 wordt uitgestoten. Volgens Amerikaans onderzoek besparen de voedselbanken jaarlijks 10 miljard kilo CO2.

Het Amerikaanse Global FoodBanking Network (GFN) legde de cijfers van voedselbanken uit 57 landen over de hele wereld naast elkaar. De voedselbanken zorgden er in 2018 voor dat 2,6 miljoen ton voedsel een andere bestemming dan de vuilnisbak kreeg. Hiermee werd volgens de organisatie 10,5 miljard kilo CO2 bespaard. Dat is evenveel als de uitstoot van 2,2 miljoen auto’s.

Inhoud rapport

Het rapport stelt dat wereldwijd 821 miljoen mensen honger lijden, maar dat tegelijkertijd ongeveer 1,3 miljard ton eetbaar voedsel jaarlijks wordt weggegooid. De landbouworganisatie van de Verenigde Naties, FAO, verwacht dat de vraag naar voedsel in de komende dertig jaar met 60 procent zal toenemen omdat de wereldbevolking groeit. GFN ziet in die verwachting een cruciale rol voor voedselbanken weggelegd, omdat zij een deel van de monden kunnen voeden. “We hopen dat de wereldwijde economie door dit rapport de vitale impact ziet die voedselbanken wereldwijd maken”, stelt Lisa Moon, CEO van GFN.
De Amerikaanse Boston Consultancy Group (BCG) becijferde vorig jaar al dat er $ 700 miljard bespaard kan worden als er minder voedsel verspild wordt.

In Nederland werken lokale afdelingen van de voedselbank samen met super- markten om voedselverspilling tegen te gaan. Niet alleen supermarkten en retailers kunnen voedselverspilling verminderen, ook met apps als Too Good To Go kan veel bespaard worden.


Honger is geen optie

De Algemene Ledenvergadering van de Voedselbank Nederland stemde er in december 2018 mee in om nog vóór de intake voedselhulp te verlenen als dat nodig is. In principe geldt: zonder traject geen pakket. Maar om te voorkomen dat mensen acuut honger hebben, pakken we het soms anders aan.

De voedselbank verleent soms noodhulp

De voedselbank kiest hiervoor omdat we liever een paar klanten helpen die achteraf niet in aanmerking komen, dan dat we wachten met voedselhulp terwijl mensen het hard nodig hebben. De intake voor de voedselbank is uitbesteed aan hulpverlenende instanties en kan soms even duren. Omdat honger hebben geen optie is, verleent de voedselbank eerst noodhulp. Mensen krijgen dan een voedselpakket voor een maand, maar we verlangen wel dat zij in die maand via een hulpverlener een officiële aanvraag bij ons indienen. Door schaamte en laaggeletterdheid weten veel mensen de weg naar de hulpverlening helaas niet te vinden. Hoe kunnen we die schaamte wegnemen? En waar ligt het aan dat veel mensen de drempel niet over komen? We vroegen het Barbarette Voogsgeerd, werkzaam op de afdeling Aanmelding van Voedselbank Arnhem.

Samenwerking hulpverlening

“Er zijn toch al veel succesvolle initiatieven ondernomen om de drempel zo laag mogelijk te maken: Cup-Zuid, waar het krattensysteem vervangen is door het winkelconcept, is daar een goed voorbeeld van. Verder is er een nauwere samenwerking met hulpverlenende instanties, zoals Rijnstad en Sociale raadslieden tot stand gekomen. RIBW, Vluchtelingenhulp, de thuiszorgorganisaties en de kerken weten de weg naar de voedselbank goed te vinden. Het probleem zit meer tussen de aanvrager en de hulpverlening,” aldus Barbarette.

De weg naar de voedselbank

“We hebben verschillende initiatieven ontwikkeld om de weg naar de voedselbank beter vindbaar te maken” vertelt Barbarette. “Denk aan posters of flyers die we kunnen neerleggen in de wachtkamer van de huisartsen of in de publieke ruimte van gemeente of bibliotheek. Een eerste gesprek tussen klant en voedselbank is vervolgens cruciaal. Je vraagt dan waar zij hulp kunnen krijgen, wie hun bewindvoerder is, welke contacten nog meer kunnen bijdragen aan een oplossing, of in welke bestanden mensen voorkomen. Samen met bijvoorbeeld wijkteam Arnhem kunnen we gelukkig veel bereiken.”

Wilt u iemand bijstaan waarvan u weet dat hij of zij honger heeft? Bel 06-19406707 of mail naar aanmelding@voedselbankarnhem.nl. U krijgt dan een vrijwilliger van het team Aanmelding Voedselbank Arnhem aan de lijn.


Laatste ontwikkelingen Voedselbank Arnhem april 2019

Het is goed om een keer stil te staan bij hoe het met onze voedselbank gaat. Qua groei, vrijwilligers, voedsel, financiën, het unieke winkelconcept. Zodat u leest hoe goed we uw steun kunnen gebruiken.

In 2018 is onze voedselbank stormachtig gegroeid: het klantenbestand nam toe met 29% tot 1138 huishoudens (meer dan 2.700 mensen). Ook in 2019 zet de stijging zich voort, inmiddels leveren wij iedere week voedsel aan ongeveer 1.200 huishoudens. Daarnaast leveren wij als distributiecentrum voedsel aan 24 lokale voedselbanken in de provincies Gelderland en Overijssel. Om u een idee te geven van de schaalgrootte: iedere week gaan er 100.000 producten ons magazijn in en weer uit. Hiervoor zetten zich iedere week 425 vrijwilligers in, die onze voedselbank (inclusief distributiecentrum) draaiend houden. Het lukt ons meestal goed om vrijwilligers te vinden, maar we kunnen altijd mensen gebruiken. Dat geldt op dit moment voor communicatie, fondsenwerving, vrijwilligerszaken, de uitgiftepunten en het facilitair beheer. Dus mocht u ons willen helpen: stuur een mailtje naar vrijwilligers@voedselbankarnhem.nl

Op zoek naar extra financiële middelen

Op financieel gebied hebben we een moeilijk jaar achter de rug: de kosten (voor brandstof, auto’s, energie) namen toe, maar onze structurele inkomsten zijn teruggelopen. Wij moeten dus op zoek naar extra financiële middelen. Wij runnen de gehele organisatie voor ca. € 333.000 per jaar en zijn vorig jaar bijna € 94.000 tekort gekomen. Daarom zijn extra fondsenwervers voor ons van groot belang.

Vers en gezond voedsel

Er is veel aandacht voor onze organisatie en dan met name voor onze winkel in de pers geweest. Het winkelconcept slaat enorm goed aan en veel andere voedselbanken komen een kijkje nemen om van ons te leren. Onze klanten zijn blij met de keuze die ze in de winkel kunnen maken. Wij richten ons in toenemende mate op het verkrijgen van vers en gezond voedsel. In de winkel komt dit bijvoorbeeld van Stadslandbouw Mooieweg en van de lokale supermarkten. Op het distributiecentrum komen de gezonde producten van het distributiecentrum van Albert Heijn en de Groente- en Fruitbrigade, waarbij wij wekelijks naar het Westland rijden om de (prachtige) overtollige producten op te halen. Avocado’s, paprika’s, sinaasappels, verse kruiden, we krijgen het in wisselende hoeveelheden allemaal binnen. Ook de Stichting Blij levert in het seizoen groente- en fruit direct van het land.

Steun ons
Zonder steun van al deze partijen zouden wij niet kunnen bestaan, dus daar zijn wij én onze klanten heel blij mee. Wilt u ons steunen? Kijk dan voor de mogelijkheden op onze website.


Op pad met een chauffeur

“Als een supermarkt nog een partij aardappelen heeft staan uit een actie die voorbij is, hebben we liever dat die supermarkt eerst even belt met de voedselbank of ze het kunnen komen brengen. Dat scheelt transportkosten. Of we halen het op. Die goedkope aardappelen hoeven toch nog niet bij het afval? Die zijn nog prima te eten.” Aan het woord is Fokko Munneke, chauffeur voor Voedselbank Arnhem. Iedere woensdag rijdt hij met de vrachtwagen langs ophaaladressen in de regio. Eind januari rijden we samen naar Tiel, naar Voedselbank Rivierenland, die na een belletje nog pallets vol kaas en vlees over blijkt te hebben.

Ook de aardappelen komen goed terecht

Aan de achterkant van de ‘afvalhal’ van de Lidl zijn manshoge kluizen en Fokko heeft afgesproken de vrachtwagen te parkeren bij een vaste kluis. De wagen moet precies op de juiste plaats komen te staan voordat van binnenuit de hal geopend kan worden. Na enige aanpassing past alles perfect en kunnen de pallets verse groente en fruit de vrachtwagen ingereden worden. Twee heftruckchauffeurs helpen een handje zodat de pallets niet voorover kiepen; de sterke kerels hebben er een boel lol om, maar alles gaat goed. Eén van hen vraagt of we nog aardappelen willen. Er zijn vier grote bakken piepers uit een actie over, die op het punt staan vernietigd te worden. We besluiten alleen de vijf kilo verpakkingen mee te nemen. De tien kilo verpakkingen laten we staan, die zijn niet goed te verdelen. Bovendien passen ze niet meer in de vrachtwagen; tot aan de klep zitten we vol. “Ik neem altijd alles mee,” zegt Fokko, “zonde om weg te gooien.”

Voedselverspilling tegengaan

Voedsel dat overblijft van een actie bij een supermarkt, wordt vaak vernietigd. De transportkosten naar het afvalbedrijf kunnen aardig in de papieren lopen. Die supermarkten zijn blij als dat voedsel, dat zij niet meer kunnen verkopen, nog een goede bestemming krijgt. Dat voedsel wordt weggebracht naar of opgehaald door de voedselbank. Zo werken we samen en gaan voedselverspilling tegen.


SUEZ doneert voor 25.000 euro aan Voedselbanken Nederland

Ook dit jaar maakt SUEZ rond de feestdagen weer een mooi gebaar naar mensen die het financieel moeilijk hebben. SUEZ schenkt maar liefst 25.000 euro aan levensmiddelen aan Voedselbanken Nederland. Dit zijn zo’n 15.000 houdbare producten zoals groenten in blik.

De voedselpakketten bestaan vooral uit houdbare producten zoals doperwten, bruine bonen, sperziebonen en wortelen in blik. “Houdbare producten betekent minder verspilling. Mensen kunnen de producten gebruiken wanneer ze het nodig hebben en er wordt niks onnodig weggegooid. Wij streven naar een economie die zo weinig mogelijk afval produceert en de leefbaarheid voor mens en milieu centraal plaatst. De samenwerking met de voedselbanken past dus perfect in ons duurzaamheidsbeleid”, licht Anthonita van Egmond, Manager Communicatie van SUEZ, toe.

Kwetsbare gezinnen

“We zijn SUEZ ontzettend dankbaar dat ze ons ook dit jaar weer steunen. Hiermee krijgen veel kwetsbare gezinnen opnieuw een steuntje in de rug. Met de voedselpakketten van SUEZ, kunnen deze gezinnen tijdens maar ook na de feestdagen, een voedzame, warme maaltijd op tafel zetten”, vertelt Caroline van der Sluis, algemeen coördinator van Voedselbank en regionaal distributiecentrum Arnhem.

Distributie door heel Nederland

Voedselbanken Nederland heeft 10 distributiecentra, waar alle levensmiddelen naartoe gaan en vervolgens over 169 voedselbanken in Nederland worden verspreid. Hier vanuit gaan de voedselpakketten naar meer dan 500 afgiftepunten waar ruim 35.000 gezinnen wekelijks hun pakketten afhalen. “In Nederland leven 1,2 miljoen mensen op de armoedegrens. 1 op de 8 kinderen zit dagelijks met honger in de klas. Daartegenover staat dat jaarlijks meer dan 2 miljoen ton voedsel wordt verspild. Als meer daarvan bij de voedselbank terecht zou komen, konden ze nog meer mensen helpen”, aldus van Egmond.


Cheque van € 637,70 voor Voedselbank Arnhem!

Met de kerstdagen voor de deur is er door Aeres VMBO Velp actie gevoerd in het kader van lessen over voeding in klas 2. Vandaag overhandigde Anne Zeevalk, docent voeding, een cheque met het mooie bedrag van € 637,70 aan Christien van de Berg van Voedselbank Arnhem.

Deze week hebben de vrijwilligers van onze voedselbank gastlessen gegeven over wat de voedselbank betekent voor gezinnen die iets minder te besteden hebben. De leerlingen waren onder de indruk van het feit dat de voedselbank volledig op vrijwilligers draait en zij hun werk niet kunnen doen zonder de steun van bedrijven en particulieren. Samen zorgen we er dan ook voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

De missie van de voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg geld om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Zij helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten, werken ze samen met lokale organisaties die hen helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.


Geslaagde vrijwilligersavond bij Valom Huissen

Het was donderdag 15 november druk in de Valom. Zo’n 170 vrijwilligers van Voedselbank Arnhem en omstreken met hun partners kregen een gezellige avond met goed eten en muziek aangeboden. Hans Speelman, de voorzitter, opende de avond door iedereen welkom te heten en de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet dit jaar.

    
Wethouder Ronald Paping

Professionele aanpak

De voedselbank draait enkel met vrijwilligers en het voedsel wordt gedoneerd door supermarkten en voedselproducenten; een aspect dat ook wethouder Ronald Paping van de gemeente Arnhem in zijn speech benoemde. Hij heeft naast financiën ook de post Armoedebestrijding in zijn portefeuille. Ronald vertelde dat er in Arnhem 10.000 mensen zijn die onder de armoedegrens leven. Hij bezocht vorige week met Hans Speelman het distributiecentrum en CUP-Z. Het was hem opgevallen dat de vrijwilligers zo enthousiast waren en dat de aanpak zo professioneel was. Het winkelconcept sprak hem zeer aan. Hij bedankte iedereen die belangeloos zijn of haar medewerking had verleend aan de voedselbank.

Speldjes en oorkondes jubilarissen

Na deze toespraken werden de vrijwilligers bedankt die 5 jaar (met speldjes) en 10 jaar (met oorkondes) bij de voedselbank in dienst waren.

Afscheid Marco van der Woude

Tijdens deze avond werd afscheid genomen van Marco van der Woude. Hij werd bedankt met een aantal passende cadeaux. En de vrijwilligers werden voorgesteld aan zijn opvolgster, Caroline van der Sluis. Zij heeft naast een eigen adviesbedrijf gelukkig nog tijd voor de werkzaamheden bij onze voedselbank. We wensen haar een goede tijd toe!

Muziek en lekker eten

De hele avond werd verzorgd én gesponsord door het keukenteam van de Valom. Het eten van het buffet was heerlijk en de bediening uiterst hartelijk. De muzikanten Roma Mirando en Ton de Haas wisten de sfeer te verhogen met gezellige muziek.

We kijken terug op een zeer geslaagde avond. We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken!


Opbrengst COOP inzamelingsactie afgeleverd in Arnhem

Op woensdag 26 september leverde de COOP vroeg in de ochtend 14 pallets met mooie producten af bij ons distributiecentrum. Op de pallets stonden zilvervliesrijst, volkoren macaroni, appelmoes, fruitcocktail en smeerkaas.

In totaal waren het 16.000 producten, die de klanten van de COOP winkels in juli doneerden aan de voedselbank. De COOP verhoogde dat aantal tot 22.000. Wij verspreiden deze producten onder 4.500 gezinnen in Gelderland en Oost Utrecht.

De COOP is enthousiast over deze eerste actie en denkt zeker aan een vervolg, maar dan aan het einde van het jaar. Wij zijn erg blij met deze donatie, omdat het lang houdbare producten zijn. Die worden weinig vanuit leveranciers aangeboden.

COOP heel hartelijk bedankt!


Heerlijke verse groenten

In de oogstperiode ontvangen wij wekelijks heerlijke verse groenten van allerlei groentetuinen in de buurt. Allemaal prachtige initiatieven waar vrijwilligers hun handen uit de mouwen steken zodat onze klanten naar huis gaan met verse groenten en fruit. En verser kan het niet: het komt direct van het land! Zo krijgen we veel groenten van Stadslandbouw Mooieweg in Arnhem-Zuid, Parktuin BTV-Elderveld, de biologische groententuin Rheden en de groetentuin uit Rheden. En daar zijn wij al deze vrijwilligers heel dankbaar voor.  

Stadslandbouw Mooieweg 

Het hele oogstjaar door werken de vrijwilligers van de Stadslandbouw Mooieweg hard voor de oogst voor onze klanten. En dat doen ze met plezier! Zoals ze zelf zeggen op Facebook: ‘Wat fijn om aan de voedselbank Arnhem te leveren! Zomaar een oogst van een week: 202 overheerlijke en 'multi'- inzetbare courgettes, waarvan 22 van de zorgtuin! 40 pompoentjes, 12 kratten rode sla, 10 kratjes malse andijvie en 240 knalrode bietjes.   

Parktuin BTV-Elderveld 

We krijgen ook heerlijke verse groenten van Biologische tuinvereniging (BTV) Elderveld. De Parktuin is een gezamenlijk project van BTV Elderveld, de Rijnloge 18 Odd Fellows Arnhem en gemeente Arnhem. Zomaar een oogst van de week: 22 kilo sperziebonen en 9 kilo courgettes!  Geweldig al die verse groenten: bedankt! .  

Biologische groentetuin Rheden 

Iedere vrijdag van eind april tot eind oktober krijgen onze klanten uit Rheden en Dieren heerlijke verse groenten en fruit van de biologische groentetuin in de Steeg. De groenten komen op een tafel te liggen en onze klanten kiezen zelf wat ze meenemen. Initiatiefneemster Janny: “Het is fijn dat we dit kunnen doen voor een doelgroep die het kan gebruiken. Via de vrijwilligers van de uitgiftepunten krijg ik heel veel positieve reacties’.  

Groenten uit Groessen 

Chris en Dicky Blij uit Groessen hebben een groentetuin van 3.200 vierkante meter. Deze gewassen zijn bestemd voor de Voedselbank. Een paar keer per week komen busjes langs om sla, wortels en andijvie te halen. In de tuin werken mensen op therapeutische basis en schoolkinderen van het Candea College voor een maatschappelijke stage.   

Groeten- en fruitbrigade  

De voedselbank in Rotterdam is de eerste die profiteert van een veel grotere aanvoer van groente en fruit uit een nieuw 'verspunt' in Westland, waar de overtollige groente- en fruitoogst wordt opgeslagen. In juli is de stichting Groente en Fruitbrigade opgericht, die de verse overschotten alleen aan voedselbanken gaat leveren. De stichting wordt door vrijwilligers bemand.


Benefood golfwedstrijd brengt veel geld op

Na de Benefood golfwedstrijden in 2016 en 2017 werd afgelopen vrijdag op de Edese Golfclub Papendal door zo’n 80 golfers ruim € 6.500,- bij elkaar gespeeld voor de voedselbank. Na afloop werd het bedrag aangeboden aan de voorzitters van de voedselbanken Arnhem en Neder Veluwe. Daarbij werd het bestuur van de Edese Golfclub bedankt voor het gratis ter beschikking stellen van de golfbaan voor deze wedstrijd.

Veel deelnemers

Het aantal deelnemers overtrof het aantal in voorgaande jaren. Op drie holes moest zelfs dubbel gestart worden. Spelers van de Roosendaelsche Golfclub, Golfclub Heelsum, de Wageningse Golfclub, de Batouwe, Edese Golfclub maar ook uit Capelle en Hoog Keppel deden fanatiek mee.

Een loterij en een veiling

In de ochtend leek het erop dat het weer niet mee zou werken, maar het zat mee, de middag liet prachtig golfweer zien. Naast het inschrijfgeld hebben de spelers zich ruimhartig getoond door enthousiast mee te doen aan een loterij en een veiling. Hierbij werd onder andere een golfrondje van 18 holes met Ronald Koeman ingezet.

Een heel mooi bedrag

Al met al heeft deze Benefood golfwedstrijd ruim € 6.500,- netto opgeleverd voor de voedselbanken. Een mooi resultaat dat de Voedselbanken gebruiken om de kosten van de organisatie te dekken. Voedselbanken Arnhem en Neder Veluwe leveren wekelijks aan zo'n 1.200 gezinnen in Arnhem en Wageningen en omstreken een krat met gemiddeld 25 producten. Er werken zo’n 550 vrijwilligers waarvan niemand een vergoeding krijgt.

Meer info: www.voedselbankennederland.nl