Honger is geen optie

De Algemene Ledenvergadering van de Voedselbank Nederland stemde er in december 2018 mee in om nog vóór de intake voedselhulp te verlenen als dat nodig is. In principe geldt: zonder traject geen pakket. Maar om te voorkomen dat mensen acuut honger hebben, pakken we het soms anders aan.

De voedselbank verleent soms noodhulp

De voedselbank kiest hiervoor omdat we liever een paar klanten helpen die achteraf niet in aanmerking komen, dan dat we wachten met voedselhulp terwijl mensen het hard nodig hebben. De intake voor de voedselbank is uitbesteed aan hulpverlenende instanties en kan soms even duren. Omdat honger hebben geen optie is, verleent de voedselbank eerst noodhulp. Mensen krijgen dan een voedselpakket voor een maand, maar we verlangen wel dat zij in die maand via een hulpverlener een officiële aanvraag bij ons indienen. Door schaamte en laaggeletterdheid weten veel mensen de weg naar de hulpverlening helaas niet te vinden. Hoe kunnen we die schaamte wegnemen? En waar ligt het aan dat veel mensen de drempel niet over komen? We vroegen het Barbarette Voogsgeerd, werkzaam op de afdeling Aanmelding van Voedselbank Arnhem.

Samenwerking hulpverlening

“Er zijn toch al veel succesvolle initiatieven ondernomen om de drempel zo laag mogelijk te maken: Cup-Zuid, waar het krattensysteem vervangen is door het winkelconcept, is daar een goed voorbeeld van. Verder is er een nauwere samenwerking met hulpverlenende instanties, zoals Rijnstad en Sociale raadslieden tot stand gekomen. RIBW, Vluchtelingenhulp, de thuiszorgorganisaties en de kerken weten de weg naar de voedselbank goed te vinden. Het probleem zit meer tussen de aanvrager en de hulpverlening,” aldus Barbarette.

De weg naar de voedselbank

“We hebben verschillende initiatieven ontwikkeld om de weg naar de voedselbank beter vindbaar te maken” vertelt Barbarette. “Denk aan posters of flyers die we kunnen neerleggen in de wachtkamer van de huisartsen of in de publieke ruimte van gemeente of bibliotheek. Een eerste gesprek tussen klant en voedselbank is vervolgens cruciaal. Je vraagt dan waar zij hulp kunnen krijgen, wie hun bewindvoerder is, welke contacten nog meer kunnen bijdragen aan een oplossing, of in welke bestanden mensen voorkomen. Samen met bijvoorbeeld wijkteam Arnhem kunnen we gelukkig veel bereiken.”

Wilt u iemand bijstaan waarvan u weet dat hij of zij honger heeft? Bel 06-19406707 of mail naar aanmelding@voedselbankarnhem.nl. U krijgt dan een vrijwilliger van het team Aanmelding Voedselbank Arnhem aan de lijn.